Bedrijfsaankoop van fietsen: leasen of kopen?

Alles hangt af van je budget, human ressources, aantal werknemers, enz.

Leasen

Leasen biedt het voordeel van een “globaal” pakket, waarbij alles is inbegrepen: fiets, onderhoud, pechverhelping, diefstalverzekering, enz.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen “financiële” en “operationele” leasing. Operationele leasing is een andere naam voor leasing op middellange tot lange termijn. Dit is het verschil tussen de twee systemen: 

Kenmerken

Financiële leasing

Operationele leasing

Duur

Over het algemeen lange termijn

Over het algemeen korte termijn

Doel

Verwerving van het bedrijfsmiddel

Gebruik van het bedrijfsmiddel

Eigendom

Leasinggever

Leasinggever

Kosten voor onderhoud, verzekering, belastingen, enz.

Leasingnemer

Leasingnemer

Afschrijving opgenomen in de balans van:

Huurder

Verhuurder

Belastingvoordeel

Ja

Ja

Kan het contract worden beëindigd?

Nee

Afhankelijk van het contract

Aankoopoptie?

Ja (waarde vastgelegd in het contract)

Afhankelijk van het contract

* Leasingnemer = de klant die profiteert van het actief

* Leasinggever = de partij die het leasecontract opstelt

Bron: https://www.blv-abl.be/nl/over-leasing/soorten-leasing/financiele-leasing

Voordelen van leasing

 • Als een fiets ter beschikking wordt gesteld aan een bepaalde werknemer, dan krijg je meer flexibiliteit in de keuze van de fiets en de opties bij een leaseformule. Over het algemeen werkt de leasemaatschappij met een netwerk van partnerwinkels waar de werknemer terecht kan voor informatie, de fiets en eventuele opties kan kiezen en kopen, het onderhoud en de reparaties kan laten uitvoeren, enz.
 • De leasemaatschappij heeft doorgaans een digitale interface waar je problemen, defecten, enz. direct kunt melden.
 • Een financiële leasing wordt opgenomen in de balans en kan je ook afschrijven. De impact op de cashflow is beperkt, omdat het bedrijf niet meteen voor de aankoop betaalt.
 • Bij een financiële leasing kan je ook eventueel investeringssubsidies ontvangen.
 • Deze leaseformule biedt een aankoopoptie op de restwaarde van de fiets na drie jaar, vastgesteld op minimaal 16% van de nieuwwaarde.

Nadeel

 • Als het bedrijf voor de leasing betaalt, is de leasing duurder dan de som van de diensten samen als je ze zelf afneemt, omdat je in zekere zin het beheer van de fietsen “uitbesteedt” aan de leasemaatschappij.

De fiets kopen

Het bedrijf kan ook fietsen zelf kopen en deze op basis van een overeenkomst ter beschikking stellen aan het personeel.

Voordelen

 • De aankoop van de fiets en andere kosten zijn aftrekbaar van de belasting.
 • Je kan hetzelfde serviceniveau krijgen als bij leasing door je eigen verzekering, pechbijstand, onderhoudscontracten, enz. af te sluiten.
 • De nettokosten (aankoop van de fiets + bijkomende diensten) zijn lager dan bij een leasing.

Nadelen

 • Je hebt intern personeel nodig dat zich bezighoudt met het beheer van de vloot.
 • Over het algemeen minder flexibiliteit voor werknemers om hun fiets af te stemmen op hun behoeften.
 • De pechbijstand is mogelijk minder direct en reactief.

Het onderhoud wordt meestal op een vaste datum uitgevoerd door een fietsenmaker die naar het bedrijf komt. We raden bedrijven die voor deze oplossing kiezen dan ook aan om met een beperkt assortiment fietsen te werken en van elk type slechts één fiets aan te bieden: een vouwfiets, een elektrische fiets, een longtail of bakfiets en een klassieke fiets. Dit kan worden gezien als een nadeel voor de werknemer, die geen specifieke fiets kan kiezen, maar het is een voordeel voor de werkgever, die gemakkelijker een ‘standaard’ fiets kan overdragen aan een andere werknemer.

Voorbeeld: vergelijking tussen leasing en bedrijfsaankoop van fietsen

Volgens dit voorbeeld van Bike Republic is leasen 48% duurder dan fietsen die rechtstreeks door het bedrijf worden aangekocht. Neem rechtstreeks contact op met de leasemaatschappij voor een simulatie op maat.

LEASING

AANKOOP

Maandelijkse facturen

Enkele factuur

Niet opgenomen op de balans

Opgenomen op de balans

100% aftrekbaar

Aankoopoptie voor de werknemer na het contract

Eindbedrag voor de werkgever, gebaseerd op onderstaand voorbeeld*:

€ 4157,64

€ 3241

 

* Rekenvoorbeeld voor de elektrische fiets Trek District+ 4 300WH 2021 (Bike Republic):

 

LEASING

AANKOOP

Restwaarde na 36 maanden

(16% van verkoopprijs)

€ 431,83

€ 431,83

Maandelijkse impact

€ 115,49
(prijs van de leasing)

€ 78,03

Berekening: ((fiets) x 84 + verzekering + onderhoud) / 36 maanden)