Fietsen van en naar school

Pro Velo heeft een onderzoek uitgevoerd met de steun van Brussel Mobiliteit om na te gaan of de fiets een gedegen vervoersmiddel is om van en naar school te rijden voor gezinnen in Brussel.

5 belangrijkste bevindingen

De studie heeft vijf belangrijke bevindingen aan het licht gebracht, of liever gezegd vijf belangrijke ingrediënten die essentieel lijken om in gedachten te houden als we een fietsbeleid implementeren om gezinnen aan te moedigen op de fiets te springen.

  • Rekening houden met bepaalde specifieke behoeften van kinderen en hun begeleiders bij het uitstippelen van geschikte fietsroutes;
  • De sterke legitimiteit die ouders aan de school geven als speler in een actievere mobiliteit voor leerlingen;
  • De noodzaak om ouders en buitenschoolse spelers beter te betrekken bij schoolprojecten en bij stedelijke herontwikkelingsprojecten rond scholen.
  • Een holistische benadering van de behoeften van gezinnen, omdat de problemen zich niet beperken tot de veiligheid op de weg.
  • Bijzondere aandacht besteden aan belangrijke momenten in de levenscyclus van gezinnen om projecten op het juiste moment te introduceren en vlotter gezinnen in het zadel te krijgen.

Elk van deze observaties gaat gepaard met een reeks actiepunten die we op een niet-uitputtende manier aanbevelen.

Enkele cijfers

  • 52% van de ondervraagde leerlingen zei dat ze het liefst met de fiets naar school gingen
  • 85% van de ondervraagde ouders vindt de fiets een efficiënt vervoermiddel voor verplaatsingen van 1 tot 5 km.
  • 73% van de ondervraagde ouders gelooft dat de invoering van de 30 km/u-zone in Brussel een positieve bijdrage levert aan een veiligere en gebruiksvriendelijkere omgeving (N = 160).
  • 57% van de ouders vindt dat de omgeving van de school (helemaal) geschikt en veilig is voor kinderen om met de fiets van en naar school te gaan. MAAR 67% van de ouders vindt dat de route van huis naar school (helemaal) niet geschikt en veilig is om te fietsen.

Download het volledige onderzoek