Brussels Fietsobservatorium 2017

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice-fietsen, verlichting, al dan niet elektrisch, helmdracht) en evalueren we de parkeergelegenheid en -diefstalveiligheid.

In vergelijking met 2016, stelden we in 2017 een stagnatie van het aantal fietsers in Brussel vast (-0,8%). 2016 werd evenwel getekend door een erg sterke stijging van het aantal fietsers (+30%). Deze werd onder andere toegeschreven aan de aanslagen op de metro, de sluiting van een aantal tunnels, de inrichting van de voetgangerszone in het centrum en aangenaam fietsweer. Omdat deze factoren in 2017 minder doorwegen op de Brusselse mobiliteitsgewoonten, zijn wij verheugd met dit globale resultaat. Meer in het bijzonder zien we graag bevestigd dat Brussel ook tijdens winterweer steeds vaker per fiets wordt doorkruist.

Methodologie

  • Tellingen tijdens de ochtendspits op 26 vaste plaatsen in Brussel, 4 keer per jaar.
  • Specifieke metingen met betrekking tot fietsparkeergelegenheid aan verschillende OV-haltes.
  • Avondtellingen op 4 vaste plaatsen met het zicht op vragen over verlichting.
  • Elektrische fiets-tellingen op 4 vaste plaatsen.

Op de fiets, het hele jaar door!

Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Brusselfietsers, die zich vanaf 2015 massaal met de fiets begonnen te verplaatsen, dit in 2017 zijn blijven doen. En ook in de winter! Splitsen we de resultaten voor 2017 op volgens de verschillende telmomenten, dan stellen we een stijging van het aantal fietsers vast in januari en november, en een daling in mei en september.

Man-vrouwverdeling

Vrouwen blijven ongeveer een derde van de Brusselse fietsers uitmaken.

E-bikes

Enkele elektriserende vaststellingen:

  • Vrouwen fietsen dubbel zo vaak elektrisch dan mannen.
  • Elektrische fietsen worden vooral voor woon-werk- en langere verplaatsingen gebruikt.
  • Het aandeel elektrische fietsen blijft stijgen.

Helm

In 2017 droeg 50,37% van de getelde fietsers een helm. Voor het eerst sinds onze tellingen draagt meer dan de helft van de Brusselse fietsers een helm. Relatief gezien dragen vrouwen iets vaker een helm dan mannen.

Verlicht

Tijdens onze avondtellingen stelden we vast dat 74% van de fietsen wettelijk verlicht waren. 20% van de getelde fietsen was helemaal niet verlicht. Dit is een merkbare verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Veilig parkeren

De bezettingsgraad van fietsparkings nabij belangrijke metrohaltes bedraagt 49%. Verschillende parkings zijn echter verzadigd. Van de geparkeerde fietsen, was 79% correct met een stevig slot vastgemaakt.

Villo!

In 2017 was 4,45% van de getelde fietsen een Villo!-deelfiets. Sinds 2012 stellen we vast dat het relatieve aandeel Villo!-fietsen daalt wanneer het totaal aantal fietsen toeneemt.

Op zoek naar meer cijfers? Lees dan het volledige verslag of download de bijhorende infographic.

Download het volledige verslag

Download de infographic

Wat is het Fietsobservatorium?

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice-fietsen, verlichting, al dan niet elektrisch, helmdracht) en evalueren we de parkeergelegenheid en -diefstalveiligheid.

Meer info over het Observatorium