Brussels Fietsobservatorium 2020

De resultaten van ons jaarlijks Fietsobservatorium zijn bekend. Wat blijkt uit onze tellingen, die op vier verschillende momenten in 2020 tijdens de ochtendspits plaatsvonden?

2020: een jaar als geen ander

Het hoeft geen betoog dat 2020 een bizar jaar was. Dat uit zich ook in de cijfers van het Fietsobservatorium. Het aantal fietsers in Brussel steeg in 2020 met maar liefst 64%, blijkt uit de automatische tellers van het Gewest. Wat blijkt uit onze tellingen, die op 26 plaatsen in Brussel tijdens de spitsuren werden uitgevoerd? En wat kunnen we besluiten over het profiel van de fietser en de types fietsen die men gebruikt?

Wat is het Fietsobservatorium?

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice-fietsen, verlichting, al dan niet elektrisch, helmdracht) en evalueren we de parkeergelegenheid en -diefstalveiligheid.

Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer geïmpacteerd door crisis

Uit de tellingen van het Fietsobservatorium blijkt dat het aantal fietsverplaatsingen tussen 8 u en 9 u ’s ochtends gemiddeld met 11% daalde, wat rechtstreeks te wijten is aan de coronacrisis.

Een gedetailleerde analyse van de coronasituatie op het ogenblik van de tellingen laat ons zien welke invloed de overheidsmaatregelen hadden op het aantal fietsers tijdens de spitsuren. Net als bij andere vervoermiddelen zien we meer fietsers op weg naar het werk of school of net minder, al naargelang de maatregelen werden aangescherpt of versoepeld.

Zo blijkt uit de eerste telling in januari 2020, toen België nog niet was getroffen door de coronacrisis, dat het aantal fietsers met 53% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, de grootste stijging sinds 2014. Anderzijds zien we dan weer op het hoogtepunt van de beperkende maatregelen (telling in mei 2020, dus toen de scholen gesloten waren) een daling met maar liefst 47%.

Steeds meer vrouwen op de fiets en een grotere variëteit aan fietsen

We overlopen enkele van de meest opvallende trends:

Het aantal vrouwen op de fiets steeg met 3,25%. Ze vertegenwoordigen in 2020 39,3% van de geobserveerde fietsers.

Man-vrouw verdeling Observatorium

60% van de geobserveerde fietsers droeg een helm. Sinds 2015 stijgt dit aantal elk jaar.

Helmdracht Observatorium

Elektrische fietsen zijn aan een flinke opmars bezig. Waar er in 2019 20% van de fietsers op een e-bike rondreed, is dat in 2020 al gestegen naar 27%.

Elektrische fiets Observatorium

We zien ook een grotere variëteit aan fietsen. Zo was 9% van de getelde fietsen een vouwfiets en 6% een bakfiets.

Soort fiets Observatorium

Op onderstaande visual blijkt duidelijk welke de drukste assen zijn voor fietsverkeer.

Op zoek naar meer cijfers? Lees dan het volledige verslag of download de bijhorende infographic.

Download het volledige verslag

Download de infographic

Wat is het Fietsobservatorium?

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice-fietsen, verlichting, al dan niet elektrisch, helmdracht) en evalueren we de parkeergelegenheid en -diefstalveiligheid.

Meer info over het Observatorium