Brussels Fietsobservatorium 2021

Welke trends blijken uit ons jaarlijks Fietsobservatorium?

2021: jaarlijkse groei tijdens ochtendspits zet zich voort

2020 werd gekenmerkt door een enorme boom in het aantal waargenomen fietsers, dankzij de automatische telpalen die 24/24 uur fietsers tellen op de fietspaden. Maar tijdens de ochtendspits, handmatig gemeten door Pro Velo tussen 8 en 9 uur ’s morgens, zagen we een daling ten opzichte van 2019 die het rechtstreekse gevolg is van de lockdownperiodes die werden opgelegd omwille van de COVID-19-pandemie.

Wat leren we uit de gedetailleerde gegevens die Pro Velo het afgelopen jaar op werkdagen tussen 8u en 9u ’s ochtends heeft verzameld?

In 2021 was er tijdens de ochtendspits een stijging merkbaar van 10,5% in het aantal fietsers ten opzichte van 2020, zo blijkt uit het Observatorium. Dat betekent dat de opwaartse trend die in het begin van de jaren 2000 werd ingezet zich voortzet – ondanks de uitzonderlijke daling in 2020. De gemiddelde jaarlijkse groei sinds 2010 bedraagt dan ook ongeveer 11%.

De rol van pandemie blijft, net zoals in 2020, echter niet te onderschatten. Zo zijn er sterke verschillen doorheen het jaar. In november was er bijvoorbeeld een zeer sterke groei (+70%) waar te nemen ten opzichte van november 2020, terwijl januari net wordt gekenmerkt door een sterke daling (-39%) ten opzichte van januari 2020. Dat kan verklaard worden door de op dat moment geldende maatregelen.

Meer vrouwen, meer helmen

Hoewel uit de tellingen blijkt dat mannen nog steeds meer vertegenwoordigd zijn (58%), lijkt de kloof met vrouwen (42%) steeds kleiner te worden. Sinds het begin van het Fietsobservatorium neemt het aandeel van vrouwen dus stelselmatig toe.

Ook het aantal fietsers dat een helm droeg nam in 2021 toe. Gemiddeld genomen droeg 62% van de fietsers dit jaar een helm, een stijging van meer dan 2 procentpunten ten opzichte van 2020. Tot 2017 waren fietsers met een helm in de minderheid, maar sindsdien groeit hun aandeel elk jaar. Vrouwen lijken bovendien meer geneigd een helm te dragen dan mannen, een evolutie die ook al enkele jaren gaande is.

De elektrische fiets zet zijn opmars voort

  • 86% van de fietsen was vastgemaakt met een goed slot (een stijging van 6%)
  • 30%: het aandeel elektrische fietsen (ten opzichte van 27% in 2020)
  • 31%: gemiddelde bezettingsgraad fietsenstallingen aan metro- en treinstations
  • 9%: het aandeel bakfietsen
  • 5% van de fietsen was voorzien van een mybike.brussels-sticker
  • 75% van de fietsen is uitgerust met correcte fietsverlichting
  • 2%: het aandeel Villo-fietsen
  • 9%: het aandeel plooifietsen

Op zoek naar meer cijfers? Lees dan het volledige verslag of download de bijhorende infographic.

Download het volledige verslag

Download de infographic

Wat is het Fietsobservatorium?

Op vraag van het Hoofdstedelijk Gewest telt Pro Velo sinds 1998 fietsers op de Brusselse wegen. Deze tellingen worden uitgevoerd in het kader van het Brussels Fietsobservatorium en vinden vier keer per jaar op vaste plaatsen plaats. Dit staat ons toe trends te analyseren. Naast het aantal fietsers, kijken we ook naar specifieke eigenschappen (geslacht, selfservice-fietsen, verlichting, al dan niet elektrisch, helmdracht) en evalueren we de parkeergelegenheid en -diefstalveiligheid.

Meer info over het Observatorium