Gids voor de inrichting van fietsstallingen in scholen

In 2019 gaf Brussel Mobiliteit Pro Velo de opdracht om technische handleidingen op te stellen rond de inrichting van fietsenstallingen voor scholen.

Gidsen voor technische inrichtingen

Er werden twee aparte gidsen gepubliceerd:

  • één voor basisscholen (kleuter- en lager onderwijs)
  • één voor middelbare scholen

 

De parkeerbehoefte verschilt per schooltype, vandaar het besluit om twee aparte gidsen op te stellen. Deze gidsen worden op scholen verspreid door Brussel Mobiliteit, Pro Velo-instructeurs en de organisaties die belast zijn met de uitvoering van de Schoolvervoerplannen in het Brussels Gewest.

Contacteer ons