Promoten van de RAVeL en het fietstoerisme in Wallonië

Pro Velo heeft de vergaderingen van de werkgroep 'Promotie van RAVel en van het wielertoerisme' georganiseerd en gestimuleerd. Om zo aanbevelingen te doen in verband met meerdere thema's uit het wielertoerisme. Deze aanbevelingen dienen om de verschillende, bestaande en toekomstige initiatieven op elkaar af te stemmen.

Begeleiden van de werkgroep ‘promotie van RAVeL en van het fietstoerisme’

Dienstverlener: Pro Velo vzw in samenwerking met Chemins du Rail vzw

Aanbestedende dienst: Waals Gewest – Openbare diensten van Wallonië – Bestuur van specifieke projecten en ‘zachte’ vervoerswijzen

Jaar: 2013

Volgende thema’s werden behandeld:

  • een inventaris van de projecten van wielertoerisme en de lopende promotie van RAVel en het document: definitie van de criteria voor de selectie van een toeristische fietsroute
  • regionale lange afstandsroutes: definitie van de structuur van de routes van het Waalse netwerk en hun nomenclatuur, aanpassing van aanbevelingen wat betreft de signalisatie gericht op RAVeL en op haar routes
  • gemeentelijke routes: de opstelling van een nomenclatuur en van aanbevelingen voor richtingsaanwijzers, identificatie en afbakening van gemeentelijke routes
  • knooppuntennetwerk: definitie van de regels in termen van de dekking en de dichtheid van het raster, een methode om de nummers te verdelen, aanbevelingen voor de afbakening
  • onderhoud van de richtingssignalisatie en van de afbakening: voorstel voor een efficiënt onderhoudstoestel
  • promotie van RAVel en van het wielertoerisme
  • het labelen van het toeristisch dienstenaanbod voor wielertoerisme
  • rustplaatsen

Wilt u het fietstoerisme op uw grondgebied verder ontwikkelen?

Contacteer ons