Fietsbeleid

Het doel van het fietsbeleid is om een professioneel kader te scheppen rond het gebruik van de fiets op het werk. Het is een intern document dat de verantwoordelijkheden en interne procedures vastlegt.

Er zijn drie soorten verplaatsingen die in een fietsbeleid moeten worden opgenomen:

  • Woon-werkverplaatsingen
  • Werkgerelateerde verplaatsingen
  • Als er bedrijfsfietsen beschikbaar zijn: de regels voor het gebruik ervan

Er moeten verschillende aspecten aan bod komen voor elk van deze soort verplaatsingen:

  • Procedure en verzekering bij ongevallen
  • Procedure en verzekering bij diefstal
  • Procedures voor het aanvragen/terugbetalen van kilometervergoedingen
  • Alle andere voordelen die het bedrijf aan fietsers biedt
  • Procedure voor het aanvragen van de vergoeding: flexibiliteit en gemak (voorkom dat je elke maand Excel-bestanden moet invullen!)