Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget valt onder de federale regelgeving. Het is een alternatief voor de traditionele bedrijfswagen en kan worden besteed aan een pakket flexibelere voordelen, gekozen door de werknemer en afhankelijk van wat de werkgever aanbiedt.

Wat houdt dit pakket in?

De opties waaraan dit budget kan worden besteed zijn onderverdeeld in drie pijlers, die elk verschillende mogelijkheden bevatten:

 • Pijler 1: doe afstand van je bedrijfswagen of kiezen voor een minder vervuilend model.
 • Pijler 2: kies voor verschillende duurzame vervoersmiddelen (en diensten en huisvestingskosten) en combineer eventueel meerdere van deze opties.
 • Pijler 3: ontvang het resterende saldo in contanten, met een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%.

Werknemers zijn vrij om te kiezen voor welke pijler(s) ze hun mobiliteitsbudget willen gebruiken in het pakket dat hun werkgever aanbiedt.

Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget?

Het bedrag van het mobiliteitsbudget komt overeen met de totale kosten van de wagen waarvan de werknemer afstand neemt. Het wordt berekend aan de hand van de TCO, oftewel de “total cost of ownership”. Het moet hoger zijn dan € 3.000 en lager dan € 16.000, of 1/5e van het totale bruto jaarsalaris van de werknemer. Binnenkort zou een mobiliteitsbudgetcalculator beschikbaar moeten zijn.

Hoe kan je het mobiliteitsbudget gebruiken om de fiets te promoten?

Onder pijler 2 kunnen werknemers een fiets aangeboden krijgen. Deze pijler stimuleert actieve mobiliteit onder werknemers, namelijk:

 • door klassieke fietsen, elektrische fietsen, speedpedelec, scooters en steps (elektrisch en max. 45 km/u) aan te bieden;
 • kopen, huren of leasen.

Er kunnen een hele rits voordelen worden toegevoegd aan het mobiliteitsbudget om mensen in het zadel te krijgen:

 • fietsonderhoud;
 • verplichte wettelijke uitrusting;
 • accessoires om de fietser en passagiers te beschermen;
 • accessoires om hun zichtbaarheid te verbeteren;
 • de kilometervergoeding (in bepaalde bijzondere gevallen, zie hieronder);
 • de kosten van een garageruimte voor de fiets (thuis) kunnen ook onder pijler 2 vallen.

Meer info en voorbeelden, zoals deze, vind je op de website van de federale overheidsdiensten die zich specifiek en uitsluitend bezighouden met het mobiliteitsbudget:

 

Voorbeeld 1 mobiliteitsbudget (uitleg voorbeeld in de tekst)

Hoe kan de kilometervergoeding voor fietsen worden gecombineerd met een fiets voor werknemers via hun mobiliteitsbudget?

De website die gewijd is aan het federale mobiliteitsbudget geeft aan dat het systeem rond de bedrijfsfiets en de kilometervergoeding geheel of gedeeltelijk kan worden geïntegreerd in het mobiliteitsbudget (ook afhankelijk van wat voorzien is in de sectorale verplichtingen), ook al bestaat het al binnen het bedrijf. Kortom, als de werkgever besluit om bedrijfsfietsen aan te bieden (of al aanbiedt) en de kilometervergoeding voor fietsen toekent, dan kan de werknemer profiteren van deze voordelen onder pijler nr. 2.

De voorwaarden om deze twee voordelen 100% belastingvrij te houden, zijn dat ze betrekking moeten hebben op het woon-werkverkeer.

 • De werknemer moet de fiets daadwerkelijk voor woon-werkverkeer gebruiken.
 • De fietsvergoeding bedraagt maximaal € 0,27 (van toepassing vanaf 2023) per daadwerkelijk afgelegde kilometer op het woon- en werktraject.

We raden aan om deze uitzondering te vermelden in het contract voor het mobiliteitsbudget tussen de werkgever en de werknemer, en om aan te geven welke voordelen en/of vergoedingen er specifiek van toepassing zijn.

Meer informatie over de fietsvergoeding

Meer informatie