Sophie Dellisse – Haute Ecole Léonard de Vinci (NL)

Sophie Dellisse – Haute Ecole Léonard de Vinci (NL)

De expertise en het professionalisme van Pro Velo waren in het kader van The Bike Project van onschatbare waarde voor de ontwikkeling en activering van een relevant en effectief fietsbeleid. Hierdoor kan de Haute Ecole Léonard de Vinci op gestructureerde wijze vooruitgang boeken, of het nu gaat om de aanleg van fietsinfrastructuur en andere voorzieningen, om communicatie en bewustmaking, of om de ontwikkeling van financiële prikkels. Uiteindelijk gaat het erom optimaal en aantrekkelijk te kunnen inspelen op een steeds groeiende vraag naar fietsen.