De toekomst van het Fietsbrevet in Wallonië, 2021-2022

De Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur heeft Pro Velo gevraagd een studie uit te voeren naar de mogelijkheden om nieuwe partners op te leiden om het Fietsbrevet te onderwijzen in Waalse scholen.

Aanbestedende dienst: Waalse Overheidsdienst
Dienstverlener: Pro Velo

Het Fietsbrevet, een merk van Pro Velo, is een uitgebreid programma voor leerlingen : het is bedoeld om goed fietsgedrag op de weg aan te leren en bevat verschillende oefeningen in echte verkeerssituaties. Het programma wordt doorgaans uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten, de deelnemende scholen en de Pro Velo-instructeurs die de opleiding begeleiden en de kinderen beoordelen.

Je vindt hier alle info over het Fietsbrevet.

In het schooljaar 2021-2022 werden 500 klassen opgeleid voor het Fietsbrevet met de steun van het Waals Gewest en de gemeenten. Het Waals Gewest wil evenwel tegen 2030 vier keer zoveel leerlingen kunnen opleiden.

In de studie werd nagegaan welke middelen moeten worden aangewend om dit streefdoel te halen, door onderzoek te voeren naar

  • de sterke en zwakke punten van het huidige programma;
  • de nodige aanpassingen, meer bepaald door elders waargenomen goede praktijken;
  • de mogelijkheden om andere vzw’s dan Pro Velo op te leiden en te erkennen zodat zij het Fietsbrevet kunnen helpen begeleiden;
  • de aanwezigheid van verenigingen rond actieve mobiliteit in Wallonië en hun mogelijke interesse in het programma;
  • de aanpassingen van de cofinancieringsregeling van het programma tussen het Gewest en de Waalse gemeenten.

Op basis hiervan werden drie hoofdscenario’s vastgesteld. In een tweede stap selecteerde Pro Velo in overleg met het Gewest een scenario en stelde prognoses op voor de uitvoering ervan in drie opeenvolgende fasen.

Het Waals Gewest gaf groen licht voor de eerste fase die in 2023 van start moet gaan.