Vrouwen op de fiets, 2019

Resultaten van de in 2019 gehouden enquête.

We zien steeds meer fietsers in de straten van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich tot doel heeft gesteld het modale aandeel van de fiets tegen 2030 te verdrievoudigen (Gewestelijk Mobiliteitsplan, 2020). Deze trend nodigt ons uit om dieper in te gaan op de bijzondere aspecten van de ervaring van vrouwelijke fietsers.

De keuze van het onderzoeksthema is gebaseerd op drie bevindingen die voortvloeien uit de enquêtes en tellingen van fietsers die eerder door het Fietsobservatorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden uitgevoerd. De eerste bevinding duidt op een aanzienlijk verschil in het aantal fietsers naargelang het gender: in 2019 was 63,9% van de getelde fietsers mannelijk, tegenover slechts 36,1% vrouwelijk (Pro Velo, 2020). Deze kloof wordt elk jaar kleiner, maar het verschil blijft aanzienlijk.

De tweede bevinding geeft aan dat de risico’s van het verkeer een groter obstakel vormen voor vrouwen dan voor mannen om op de fiets te springen (Pro Velo, 2018). Ten slotte suggereert de derde bevinding, namelijk dat er een verschil is tussen de fietsroutes die vrouwen kiezen en de routes die mannen volgen: vrouwen kiezen vaker voor lokale wegen dan mannen, waardoor ze het verkeer zoveel mogelijk kunnen vermijden (Pro Velo, 2016).

Deze drie bevindingen motiveerden onze keuze om dit onderzoek te wijden aan de relatie die vrouwen hebben met de fiets. In het onderzoek werden verschillende fasen onderscheiden:

  • Een kwantitatieve online enquête verzamelde antwoorden van meer dan 1.000 vrouwelijke fietsers.
  • Zes focusgroepen groepeerden vrouwen met vergelijkbare profielen wat betreft fietservaring, taal of opleidingsniveau.
  • Twintig vrouwen vulden dagboeken in van hun verplaatsingen gedurende een week.
  • De routes van een groep vrouwen die dagelijks fietsen werden in individuele gesprekken geanalyseerd.

Met deze studie willen we uiteindelijk de genderdimensie van de fiets in Brussel in kaart brengen en te begrijpen in hoeverre de fietservaringen en het fietsen zelf wordt beïnvloed door het feit dat de fietser een vrouw is.

Meer weten?

Raadpleeg de samenvatting

Lees het volledige rapport