Onze aanpak

Ons team bestaat uit fietsers met uiteenlopende profielen en vaardigheden. Onze kracht is om theoretische en abstracte expertise te koppelen aan de behoeften en obstakels in het veld. Zo levert onze onderzoeksafdeling input voor de ontwikkeling van projecten met een hoge toegevoegde waarde op het gebied van sociale innovatie, terwijl onze projecten op het terrein de behoefte aan studie en objectivering van fietsgewoonten aan het licht brengen. Wij fungeren als effectieve tussenpersoon tussen burgers en de bevoegde instantie.

Fietsexpertise gekoppeld aan wereldwijde mobiliteitsvraagstukken

Pro Velo is voor 100% betrokken bij de ontwikkeling van de fiets, maar we werken regelmatig samen met verschillende partners om onze respectieve expertise te bundelen. Zo zorgen we voor een coherente aanpak van wereldwijde mobiliteitsvraagstukken. Fietsen is een oplossing voor bepaalde soorten verplaatsingen, maar kan niet in alle behoeften voorzien. Onze analyses houden rekening met de context en de behoeften van de gebruikers.

Dankzij onze expertise en monitoring kunnen we echter het onbenutte potentieel van fietsen in verschillende sectoren meten, een potentieel dat dankzij de technologische vooruitgang alleen maar toeneemt. Daarom stellen wij de doelstellingen van de overheden in hun plannen voor de ontwikkeling van de fiets ter discussie.

Fietsen is een middel dat veel van de uitdagingen van de komende jaren kan oplossen: milieu, sociaal, economisch, gezondheid en welzijn. Onze rol is om de fiets naar voren te schuiven als antwoord op deze uitdagingen.

Fietsexpertise gekoppeld aan wereldwijde mobiliteitsvraagstukken

Een systematische aanpak afgestemd op de realiteit van de gemeente en haar inwoners

In onze systemische en inclusieve aanpak staan de behoeften van de gebruiker centraal. Fietsen gaat niet alleen over infrastructuur en een fiets bezitten. Naast de technische en financiële middelen zijn ook individuele vaardigheden nodig die verder moeten worden ontwikkeld. Onze expertise houdt rekening met al deze parameters om een coherent fietsbeleid uit te rollen: van infrastructuur tot bestuur en bewustmaking van de verschillende doelgroepen.

Fietsen is naast een vervoermiddel ook een vrijetijdsbesteding. Dat mogen we niet vergeten! In het zadel springen voor een ontspannen fietstocht is vaak de eerste stap om mensen de infrastructuur te laten ontdekken en hun eigen mogelijkheden te leren kennen om zich per fiets te verplaatsen.

Ten slotte werken we regelmatig samen met vele andere partners, zowel binnen als buiten de fietssector. We verenigen verschillende actoren en creëren een dynamiek, ongeacht of het nu (supra)lokale overheden zijn of verenigingen met uiteenlopende achtergronden. 

Een systematische aanpak afgestemd op de realiteit van de gemeente en haar inwoners