Diagnose en actieplan

U wilt uw collega's aansporen om vaker met de fiets naar het werk te komen of zich te verplaatsen voor het werk? Pro Velo helpt u om het bos door de bomen te zien!

Diagnose en actieplan

Maak de balans op van uw situatie

U wilt uw collega’s aansporen om vaker met de fiets naar het werk te komen of zich te verplaatsen voor het werk. Super! Maar u vraagt zich af hoe u dit moet aanpakken, waar u moet beginnen, of het überhaupt mogelijk is om uw medewerkers te overtuigen, enz.

Pro Velo helpt u om het bos door de bomen te zien!

1. Fietsaudit

Om relevante en impactvolle acties uit te voeren, moeten we een grondige kennis hebben van de huidige situatie. Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die u zichzelf kunt stellen:

  • Wat is het fietspotentieel van mijn organisatie? Hoeveel collega’s wonen op fietsafstand? Wat zijn de routes? Hoeveel werknemers komen met de fiets?
  • Welke infrastructuur hebben wij?
  • Welke incentives bied je aan?
  • Wat zijn de belemmeringen/motivaties van mijn werknemers?

Samen met u voeren we een complete fietsaudit van uw organisatie uit. Zo krijgt u een integraal en duidelijk overzicht.

2. Fietsdoel

Wat wilt u bereiken? Het aantal fietsers in uw organisatie verdubbelen? Op welke termijn?

Pro Velo helpt u om een realistisch en SMART doel te stellen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdloos.

3. Actieplan

Afhankelijk van uw beginsituatie en het doel dat u hebt gesteld, helpen we u de acties te bepalen die het meeste effect zullen hebben om uw collega’s in het zadel te krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Zorg voor een goede infrastructuur.
  • Bied een kilometervergoeding, een cafetariaplan, een mobiliteitsbudget, leenfietsen, enz. aan.
  • Effectief communiceren, praktisch advies geven, clichés wegnemen …
  • Laat werknemers een fiets testen voor hun woon-werkverkeer of hun fiets onderhouden op de site.
  • Zorg voor een opleiding om veilig in het verkeer te fietsen.
  • Maak de medewerkers enthousiast voor de fiets: organiseer uitdagingen, sponsoring, enz.

Deze acties hangen af van de menselijke en financiële middelen die u wilt inzetten om de fiets te promoten. Pro Velo biedt u alle ondersteuning die u nodig hebt om de acties vlot uit te voeren: methodologie voor mentaliteitswijziging, communicatiemateriaal, fietstesten, opleiding, fiscale expertise, advies over infrastructuur, enz.

Contacteer ons voor een aanbod op maat