Objectifs Vélos: met de fiets naar school

Objectif Vélos is een participatief project dat mensen wil doen nadenken over mobiliteit en kinderen wil overtuigen om met de fiets naar school te gaan. Pro Velo biedt oplossingen op maat om meer mensen op de fiets te krijgen in scholen en gemeenten.

Objectifs Vélos: met de fiets naar school

Een meetbare uitdaging en een actieplan op maat voor de school

Scholen, leerlingen en ouders in je streek aanmoedigen om met de fiets naar school te fietsen

Doelpubliek
  • School, leerlingen en ouders.
  • Mensen mobiliseren in de school en in de gemeente
Doelstellingen
  • De toegankelijkheid en veiligheid rond scholen verbeteren.
  • Meer leerlingen overtuigen om met de fiets naar school te komen.
  • Leerlingen en ouders stimuleren en begeleiden bij hun mobiliteitskeuze.
  • Streven naar een modaal aandeel van 10% regelmatig fietsen onder leerlingen die op minder dan vijf km van de school wonen.
  • Een leuk en fun imago geven aan de fiets.
Beschrijving

Pro Velo zorgt voor de nodige begeleiding en stimuleert het project met haar opleidingsprogramma. In het eerste jaar wordt Objectif Vélos uitgerold in drie fasen.

  • Analyse, van september tot december: er wordt een denktank opgericht in de school. Meetbare doelstellingen analyseren en bepalen (20, 30 fietsen in de school), een actieplan opstellen om potentiële fietsers te stimuleren en te ondersteunen.
  • Voorbereidende acties, van januari tot maart: geleidelijke uitvoering van het actieplan: fietsinfrastructuur en onthaal van fietsers, routes, opleiding, communicatie, enz.
  • Van voorbereiding naar collectieve uitdaging, van april tot juni: de geplande activiteiten worden uitgerold en gepromoot. De uitdaging wordt gelanceerd en de resultaten worden regelmatig geëvalueerd en gecommuniceerd om het beoogde doel te bereiken.
Wilt u graag Objectif Vélos lanceren in de scholen van uw gemeente? 

Neem contact met ons op