Verwezenlijk je REVe: netwerk van fietsroutes naar school

De REVe (= Réseau des Ecoliers à Vélo) is een netwerk van "slimme fietsroutes" naar school uitgestippeld door de leerlingen. Leerlingen doorlopen de verschillende stadia van uitstippelen en testen tot valideren van fietsroutes. Het is dus een aanpak door en voor inwoners van de gemeente, waarbij ze hun gemeente op een andere manier kunnen ontdekken.

Verwezenlijk je REVe: netwerk van fietsroutes naar school

En wat als de fietsroute naar school een REVe werd?

Maak de droom van de kinderen in uw gemeente waar!

 

Doelpubliek:

De REVe is een logisch, concreet en zinvol vervolg op het Fietsbrevet® en is dan ook gericht op leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, leerlingen uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs en de jeugdraad.

Doelstellingen:

De fietsroutes in de gemeente ontdekken en verbeteren.

  • De toegankelijkheid en veiligheid op de weg naar en rond de scholen verbeteren.
  • Leerlingen en ouders stimuleren en begeleiden bij hun keuze voor mobiliteit en meer mensen overtuigen om met de fiets naar school te gaan.
  • Jongeren de kans geven om hun mobiliteitskeuze in eigen handen te nemen en de openbare ruimte terug te winnen.
  • Leerlingen kennis laten maken met burgerparticipatie.
  • Ertoe aanzetten om een ophaalrij (fietsbus) te organiseren
Verloop:

Drie dagen lang samen een route uitstippelen, onder toeziend oog van een Pro Velo-instructeur, afwisselend verkennen op de kaart en op het terrein, technisch bezoek en analyse, obstakels opsporen, oplossingen en alternatieven zoeken, de gemeente bevragen, resultaten meedelen…

De REVe kan de overheid aansporen om specifieke infrastructuur te voorzien op deze routes, kan ervoor zorgen dat fietskaarten worden gepubliceerd of permanente bewegwijzering wordt aangebracht, en kan een hernieuwde belangstelling voor de fiets in de gemeente stimuleren …

Wilt u REVe lanceren in uw gemeente? 

Neem dan contact met ons op