BYPAD Forum

Tussen 2018 en 2020 organiseerden Pro Velo en Tridée regelmatige bijeenkomsten tussen gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitwisseling van goede praktijken en de laatste nieuwtjes over de fiets te bevorderen tussen de spelers.

Er werden vier bijeenkomsten per jaar georganiseerd waarin specifieke fietsthema’s werden besproken, en vier “nieuws”-ontbijtvergaderingen, zodat het Gewest de gemeenten kon informeren over de voortgang van de diverse fietsprojecten.

Deze events waren een gelegenheid om de samenwerking tussen de spelers verder te verbeteren.

Wilt u Pro Velo vragen om een interventie, een animatie of een deelname?

Contacteer ons