Deelname aan diverse commissies

Pro Velo zetelt in verschillende commissies met andere fietsverenigingen en instellingen.

Pro Velo zetelt in deze commissies met andere fietsverenigingen en instellingen: de beheerder van de fiets/actieve modi, overheidsinstanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het Gewestelijke mobiliteitsbeleid (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Urban.Brussels, FOD Mobiliteit en Vervoer), andere vertegenwoordigers van de sector van de fietsverenigingen (GRACQ, Fietsersbond) of van de actieve mobiliteit (Fietsberaad Vlaanderen, Tous à pieds, Walk, Atingo, enz).  

Deze commissies komen regelmatig bijeen (meerdere keren per jaar) al naar gelang de frequentie die eigen is aan elke commissie. De rol van Pro Velo is om advies, informatie en begeleiding te bieden bij de ontwikkeling van de fiets, rekening houdend met alles wat ermee gepaard gaat (toegankelijkheid van het fietsen voor iedereen, promotie van de fiets, samen op de weg met andere vervoerswijzen, klimaatproblematiek, enz.) Hiervoor baseert Pro Velo zich op de studies die zij uitvoert en brengt zij de zorgen naar voren die het via haar projecten in het veld verzamelt. 

Contacteer ons