Prioriteiten voor fietsers in de provincie Luik, 2015

Ontdek hoe Pro Velo heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van het fietstoerisme in de provincie Luik.

Aanbesteding: Centre d’Ingénierie Touristique van Wallonië (CITW)

Deze studie bepaald een reikwijdte van toeristische fietsroutes bestemd voor de afbakening in knooppunten. Dit nieuwe netwerk zal zich integreren in het al bestaande grensnetwerk in Vlaanderen, in Nederland en in de Oostkantons. Fietstoeristen kunnen zo genieten van een zeer wijd netwerk.

Stroomopwaarts is het potentiëel wielertoerisme van de hele provincie geanalyseerd om een prioritaire zone te bepalen voor investeringen. De analysecriteria waren de volgende: dichtheid van het wegennetwerk, reliëf, landschap, logement en toeristische attracties, bestaand fietsnetwerk…

Contacteer ons