Een scorebord om de actieve modi in Wallonië in kaart te brengen, 2022

Hoe kunnen we het gebruik van actieve modi in Wallonië meten? En hoe kunnen we de staat van de infrastructuur voor deze vervoerswijzen evalueren?

Het IWEPS (Waals Instituut voor Evaluatie, Voorspelling en Statistiek) heeft Pro Velo en het CREAT-UCL (Centrum voor Onderzoek en Studies voor Territoriale Actie) de opdracht gegeven een studie uit te voeren om methoden te ontwikkelen voor het verzamelen van informatie en het meten van het gebruik van actieve vervoerswijzen in Wallonië.

Daarbij moest eerst worden vastgesteld welke gegevens moesten worden verzameld en welke indicatoren moesten worden uitgewerkt om effectief te kunnen meten:

  • de evolutie van het gebruik van actieve vervoerswijzen in Wallonië;
  • de staat van de bestaande infrastructuur voor deze vervoerswijzen in Wallonië;
  • de gewestelijke middelen voor de ontwikkeling van deze vervoerswijzen.

In een tweede fase voerden CREAT en Pro Velo een test uit door in samenwerking met de gemeente en de plaatselijke GRACQ een tiental indicatoren uit te werken op het grondgebied van Gembloers. De oefening gaf ons inzicht in de valkuilen die we moeten vermijden en de wegen die we moeten bewandelen om de methoden uit de studie te verspreiden. ​

Uit de studie bleek dat de gebruikte methoden moeten worden gehomogeniseerd en dat er fysieke structuren moeten worden opgezet om de gegevens te centraliseren en te verwerken. Dit inzicht zou de basis kunnen vormen voor een observatorium voor actieve vervoerswijzen in het hele Gewest.