De economische impact van de fiets in Brussel

Wat is de huidige economische impact van de fiets in Brussel? En welke voorspellingen kunnen we maken voor de toekomst?

Pro Velo heeft samen met Transport & Mobility Leuven de economische impact van de fiets onderzocht alsook het potentieel van fietsgebruik voor de economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eerst hebben we de directe en indirecte impact van fietsen gekwantificeerd:

  • directe impact: markteffecten zoals aankoop van fietsen en accessoires, infrastructuur, subsidies voor verenigingen… aspecten die we meten op basis van arbeidscontracten en omzet
  • indirecte impact: maatschappelijk voordeel van fietsen waarvoor fietsers niet worden vergoed: een betere gezondheid, een beter leefmilieu, minder verkeersellende…

In tweede instantie hebben we voorspellingen opgesteld om de directe en indirecte impact te meten bij de uitvoering van de maatregelen van het Fietsplan dat streeft naar 20% verplaatsingen met de fiets.

Download de studie

Een vergelijkbare studie werd uitgevoerd voor Wallonië. Die kan u hier raadplegen.