De economische impact van de fiets in Wallonië

Pro Velo en Transport & Mobility Leuven zijn aangewezen door het Waals Gewest om de economische impact van de fiets te onderzoeken alsook het potentieel van fietsgebruik voor de economie en de werkgelegenheid in Wallonië.

In eerste instantie kwantificeerden we de directe en indirecte impact van het fietsen:

  • de ‘directe impact’ omvat de effecten op de economische markt: aankoop van fietsen en accessoires, bouwen van infrastructuur, subsidies voor verenigingen… Deze aspecten meten we op basis van arbeidscontracten en omzet
  • voor de ‘indirecte effecten’ moeten we het maatschappelijk voordeel meten van het fietsen waarvoor fietsers niet worden vergoed: een betere gezondheid, een beter leefmilieu, minder verkeersellende…

In tweede instantie stelden Pro Velo en Transport & Mobility Leuven voorspellingen op om deze directe en indirecte effecten te meten in functie van meer verplaatsingen met de fiets tegen 2020.

Tot slot werd bekeken op welke manieren een fietsvriendelijke beleid kan worden gefinancierd.

Download de samenvatting van de studie (Frans)

Een vergelijkbare studie werd uitgevoerd voor Brussel. Die kan u hier raadplegen.