Fietsnetwerk

Een solide fietsroutenetwerk uitwerken, is meer dan een reeks fietspaden aanleggen. Het moet deel uitmaken van een bredere reflectie. Wij vergezellen u bij al het voorafgaande werk.

Fietsnetwerk

Bij een fietsnetwerk hoort ook een degelijke fietsinfrastructuur. Deze infrastructuur moet deel uitmaken van een ruimere aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het gebied als de doelgroepen. In dit proces worden vaak een aantal stakeholders bij betrokken. Als u een masterplan voor fietsroutes hebt, kan Pro Velo u helpen om het netwerk uit te stippelen, de zwarte punten te vinden en de zones aan te geven die prioritair ontwikkeld moeten worden en het netwerk in kaartvorm te gieten.

Contacteer ons