Ontwikkeling van het fietstoerisme op uw grondgebied

Wilt u een initiatief voor fietstoerisme op uw grondgebied lanceren? Heeft u al een aantal fietstoerismeprojecten en wilt u nog verder gaan? Pro Velo kan u ondersteunen bij uw aanpak.

Ontwikkeling van het fietstoerisme op uw grondgebied

Onze domeinen van expertise

Op basis van onze ervaring van meer dan 30 jaar werkt Pro Velo samen met verschillende toeristische actoren op lokaal, provinciaal of regionaal niveau. Concreet kan Pro Velo u helpen met verschillende zaken op het gebied van fietstoerisme.

Contacteer ons

Coördinatie van EuroVelo-routes in België

Als Nationaal Coördinatiecentrum EuroVelo (NECC) voor België coördineert Pro Velo een netwerk van belanghebbenden op het gebied van toerisme en mobiliteit, voert het toezicht uit namens professionals en vergemakkelijkt het de samenwerking tussen fietsactoren op het gebied van toerisme over de administratieve grenzen heen. Pro Velo beheert ook de communicatie van EuroVelo in België en de promotie van de routes tijdens evenementen.

Meer over het NECC

Aanleg van toeristische routes

  • 2021: Toeristische routes langs het Brusselse knooppuntennetwerk. Visit.Brussels gaf Pro Velo de opdracht om 8 toeristische routes te definiëren die gebruik maken van het Brusselse knooppuntennetwerk.
  • In 2017 gaf Visit.brussels aan Pro Velo de opdracht om 8 toeristische fietsroutes te ontwikkelen. Pro Velo ontwikkelde de routes, kaarten met stopplaatsen en beschrijvingen van bezienswaardigheden langs de route.
  • In het kader van een studie in opdracht van het CITW+ (Centre d’Ingénierie Touristique Wallonie) heeft Pro Velo in 2020-2021 aanbevelingen opgesteld voor het uitstippelen van een succesvolle route voor fietstoerisme in het Waalse Gewest.

Bewegwijzeringsplan, masterplan en audit

  • In 2018 heeft Pro Velo een veldaudit van EuroVelo 3 uitgevoerd: Pro Velo is door de ECF gecertificeerd als ‘EuroVelo-auditor’. Het doel van de audit is te bepalen welke acties moeten worden uitgevoerd om de infrastructuur en het dienstenaanbod rond de fietstoeristische route te verbeteren.
  • In 2017 maakte Pro Velo het bewegwijzeringsplan voor EuroVelo 5 in Brussel. Omdat de bewegwijzering uiteindelijk in 2022 werd aangebracht en de evolutie van de fietsvoorzieningen in de tussentijd sterk was veranderd, heeft Pro Velo het bewegwijzeringsplan geactualiseerd voordat de bewegwijzering werd aangebracht.
  • In 2015 gaf de provincie Luik Pro Velo de opdracht om haar netwerk van knooppunten via het fietsmasterplan te definiëren.
  • In 2011 heeft Pro Velo op verzoek van het CGT het bewegwijzeringsplan voor EuroVelo 3 vastgesteld.

Studies over fietstoerisme

  • In 2020-2021 voerde Pro Velo, in samenwerking met Inddigo Altermodal, in opdracht van het Waalse Toeristisch Technisch Centrum een studie uit naar de ontwikkeling van het fietstoerisme in Wallonië op de EuroVelo, de RAVeLs en andere routes met toeristische meerwaarde.
  • In 2017 publiceerde Pro Velo een onderzoek naar de trends en het profiel van fietsreizigers.

Animatie van een netwerk van toeristische actoren

Pro Velo centraliseert en verspreidt kennis over fietstoerisme onder professionals via een maandelijkse fietstoerisme-update. Onze deskundigen organiseren deelmomenten voor de verspreiding van deze kennis via opleidingen of webinars. Daarnaast bevordert Pro Velo de samenwerking tussen belanghebbenden in het toerisme over de administratieve grenzen van de 3 gewesten heen, door middel van bijeenkomsten en thematische comités op nationaal, regionaal en lokaal niveau om de aantrekkingskracht van het EuroVelo-netwerk te verbeteren en te versterken.