Methodologische gidsen en vademecum

Door expertise in het veld, theoretische kennis en methodologische processen te combineren, kunnen we verschillende methodologische gidsen opstellen om goede praktijken te verspreiden over fietsparkings, fietsvoorzieningen, beleid, communicatie en bewustmaking.

Methodologische gidsen en vademecum

Onze referenties

Bij elke situatie horen of ontstaan andere behoeften. Gewone fietsers hebben specifieke behoeften die niet altijd overeenstemmen met die van vrijetijdsfietsers, sportfietsers of rondtrekkende toeristen, net zoals er andere behoeften zijn voor kinderen dan voor volwassenen op de fiets, enz.