Fietsobservatorium

Meten is weten. Met dit verslag beoordelen we de impact van uw fietsbeleid.

Fietsobservatorium

Om de evolutie van de fiets te beoordelen moeten we eerst lokale fietsersstromen in kaart brengen. Onontbeerlijk voor een gedegen beleid.

Hiervoor bepalen we samen met u telpunten waar we op gezette tijden en in vergelijkbare situaties het aantal fietsers zullen observeren.

Daarnaast adviseren we u ook over de logistieke organisatie van deze tellingen. Indien beschikbaar worden de telgegevens vergeleken met gegevens van automatische telpalen in de betrokken zone. We analyseren en interpreteren de verzamelde gegevens en de resultaten gieten we in een helder verslag om het effect van de acties in het kader van een fietsbeleid te beoordelen.

U krijgt nadien ook een samenvattende infographic om deze resultaten te verspreiden onder burgers, gemeentepersoneel en politieke vertegenwoordigers. Met deze metingen en de bijhorende documenten kan u de acties in het kader van het fietsbeleid verantwoorden.

Pro Velo voert sinds 1998 tellingen uit op vraag van Brussel Mobiliteit in het kader van het Brussels Fietsobservatorium.